Hjem      Dyrekommunikasjon      Savnede dyr og Forsvinninger

Savnede dyr og Forsvinninger

 

 

 

Når jeg arbeider med en forsvinning forsøker jeg å få informasjon fra dyret om årsaken til forsvinningen, i tillegg til at jeg ber dyret beskrive hvor det befinner seg. Jeg prøver også å guide dyret hjem eller til mennesker slik at det kan få hjelp. Dersom dyret ikke lever så vil jeg som regel få informasjon og beskjeder allikevel. Forsvinninger er tidkrevende, og ofte vanskelige å tolke fordi jeg får mye informasjon i form av bilder og følelser fra dyrets ståsted. Jeg tolker det dermed fra dyrets øyne,- noe som kan se litt annerledes ut fra et menneskes øyne (hvordan ting ser ut i området rundt osv.)

 

I gjennom min utdannelse til Dyretolk hadde vi et eget kurs som gikk kun på Forsvinninger, og vi lærte flere teknikker vi kan bruke i slike saker. I ettertid har jeg hatt mange savnet- saker, og har fått litt erfaring rundt det hele. Jeg føler derfor også at jeg kan tilby å hjelpe til når dyr forsvinner.

 

Som i en vanlig dyrekommunikasjon noterer jeg alt som kommer frem, og tegner det jeg ser under forklaring av terreng. Når samtalen er gjort snakkes vi på telefonen og gjennomgår samtalen, også sender jeg alt i posten i etterkant sammen med en artikkel jeg har skrevet 'Når dyr forsvinner', og diverse informasjon og brosjyrer.Hva kan eier/familien gjøre?


 • Vær positiv!
  Vi overfører våre energier til dyra. Dersom vi er redde og tenker det verste så vil dette påvirke dyret. Det er forståelig om dette er vanskelig når dyret vi er så glad i er savnet. Men gjør ditt beste! Tenk gode tanker og på gode minner dere har sammen, og ønsk dyret velkommen hjem.
 • Let samme dag!
  Det viktig at eier drar ut og leter samme dag som jeg gjør kommunikasjonen dersom det er praktisk mulig. Dyr forflytter seg, og informasjon jeg fikk opp under dyresamtalen vil kanskje være feil hvis eier leter flere dager etter.
 • Gi tilbakemelding!
  For at jeg skal kunne jobbe med savnet-saker trenger jeg tilbakemeldinger fra eier på hva som skjer. Det kan gi meg bekreftelse eller en pekepinn på at jeg har vært/er på rett spor, samtidig som det er motiverende. Det er godt å få i vanskelige saker som dette kan være.

Hvorfor forsvinner dyra?

Dyra har overfor menneskene sine oppgaver de skal fullføre. De velger oss som eiere, og kan f.eks. ha i oppgave å styrke selvfølelsen din, lære deg om forholdet menneske-dyr, slippe kontroll- følelsen osv. Noen ganger kan vi se hva denne oppgaven er, og andre ganger er det mer uklart for oss, men i gjennom dyresamtale ved en forsvinning vil som oftest dette bli tydeligere for eier.

Når dyr forsvinner så er det alltid en årsak bak. (selv om hunden bare har stukket til naboen med 'løpetispe'). Det kan være at dyret ønsker å belyse noe, få deg til å innse noe/ se ting på en ny måte. Eller det kan være at oppgaven er fullført, og at dyret flytter for å hjelpe en annen som trenger det. Ofte vil dyretolken da få opp at dyret 'døde' fordi det har startet på nytt et annet sted. Er dyrets hensikt at du skal lære noe, så vil det i de fleste tilfeller komme hjem når du har 'lært' det du skal.Jeg trenger følgende informasjon før jeg kan gjøre kommunikasjonen:

(Du kan merke teksten under og kopiere den inn i e-posten du sender, så blir det lettere å få med alt)


 • Dyrets daglige navn, kjønn, alder, rase/art 
 • Hvor lenge du har eid dyret
 • Ditt navn, e-post, gateadresse og postnummer, telefonnummer
 • Spørsmål til dyret (max 4, så korte og tydelige som mulig)
 • Bilde av dyret der man ser øynene (kan sendes via e-post eller MMS)
 • Informasjon om hvor lenge dyret har vært borte
 • Informasjon om hvilke muligheter du har for å lete etter dyret, eller få hjelp av andre til å lete,-
  samt hva du har gjort for å finne dyret til nå. (Dette for at jeg på best mulig måte kan veilede og hjelpe deg videre med tips og råd).

  - Som du ser i punkt 5, så kan du også stillet dyret spørsmål dersom du ønsker det. Det kan være alt fra spørsmål som gjelder forsvinningen, til hverdagslige ting du lurer på.

 

VIKTIG! Jeg må ha tillatelse av dyrets eier for å kunne gjøre en dyresamtale (les mer)

 

 

 

Når jeg har gjort kommunikasjonen ringes vi slik at vi kan gjennomgå det som kom frem. Du vil i etterkant motta kommunikasjonen i posten, slik at du kan lese den flere ganger, og oppbevare den til senere. Det kan komme frem mye informasjon 'mellom linjene' (som ikke har med forsvinningen å gjøre), som man ofte forstår i etterkant. Sammen med samtalen du får i posten vil det følge med diverse informasjon og brosjyrer.- Les om min Taushetsplikt og Etikk her2015 Copyright - Karin H. Ødegaard, All rights reserved