Hjem      Om Humanimal Care
Om Humanimal Care


Humanimal Care har et mål og ønske om å hjelpe dyr og mennesker til helhet og balanse både fysisk, mentalt og åndelig.
Innehaver og lisensiert Dyretolk Karin Elise Hansen (tidl. Karin H. Ødegaard) driver i hovedsak med Dyrekommunikasjon, som også går inn på blant annet healing og Dr. Bach's Blomsterremedier.

Det unike med Humanimal Care er evnen til å se dyret og mennesket i sin helhet, samt tilnærme seg disse med ydmyk, respekt og god kompetanse innen de aktuelle fagfeltene som i dag både er velkjent, men også mindre utbredt i Norge.
Humanimal Care v/Karin Elise Hansen skal bygge en solid plattform med et bredt nettverk og samarbeid med ulike faggrupper og behandlere. Det er et mål å etter hvert kunne tilby mer undervisning og opplæring for å videreformidle verdifull kunnskap.


Humanimal Care er sterkt imot 'konkurranse- mentalitet' og ser heller fordelene med å kunne benytte seg av andres kompetanse. Karin henviser både mennesker og dyr videre til den rette instansen/behandleren når hun selv ikke har kompetanse eller kapasitet. Dette til stor fordel for klienten og/eller dyret.


Karin jobber for å stadig holde seg oppdatert innen sine fagfelt, slik at hun kan tilby klientene det beste hele veien. Hun er nøye med å følge sine etiske regler og taushetsplikt. De som kontakter Humanimal Care skal føle seg trygge på det hun gjør, og alle blir møtt med respekt og forståelse. Karin er ydmyk overfor det hun jobber med, og er takknemlige for at nettopp hun har fått evnene og muligheten til å hjelpe mennesker og dyr. Hennes ønske og mål er å gjøre mennesker og dyrs hverdag litt bedre.

(Les mer om etikk og taushetsplikt her)I navnet 'Humanimal Care' ligger ordene 'Human' (menneske) og 'animal' (dyr). 'Care' er med fordi mitt ønske er å hjelpe både mennesker og dyr. Jeg valgte dette navnet fordi jeg ville finne noe som dekket kundegruppen og de ulike behandlings-formene. Da 'Humanimal Care' ramlet inn i hodet mitt etter lang fundering var jeg aldri i tvil om at det var riktig for meg.

Så til tross for enkelte kommentarer på at det kan være vanskelig å uttale,
så er jeg tilfreds med valget jeg gjorde
.

Bedriften Humanimal Care ble registrert i Enhetsregisteret
i Brønnøysund i 2011. (organisasjonsnummer: 897 531 712)
 
Da bedriften oppbevarer personopplysninger, er
Humanimal Care også meldt inn for Datatilsynet etter gjeldende regler
 

 Karin Elise Hansen
- innehaver i Humanimal Care -

E-post: humanimalcare@outlook.com
tlf.: +47 911 79 788