Hjem      Healing      NSFs Etiske Retningslinjer

ETISKE RETNINGSLINJER,

Norges Spiritualist Forenings Healerforbund:


http://www.spiritualist.no/nsfh 

Alle healere tilknyttet Norsk Spiritualist Forenings Healerforbund skal holde seg
til forbundets etiske regler. Medlemmer av NSF skal:


 • Drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • Kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • Informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • Ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • Ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • Formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • Ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling og kanalisering
 • Vise respekt for klientens trossystem
 • Ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • Sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet
 • Opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • På forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • Ikke opptre på en måte som setter NSF eller andre medium og healere som gruppe i vanry

 

- Klikk her for å finne taushetsplikten under Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven)