Hjem      Etiske Retningslinjer

Humanimal Cares Etiske Retningslinjer for Dyrekommunikasjon 1. Dyr og eier mottas og behandles alltid med respekt og ydmykhet
 2. Jeg følger Norsk Lov om Alternativbehandling,
  Norsk Lov om Alternativbehandling av sykdom og taushetsplikt
 3. Dyrets rettmessige eier må gi sin tillatelse til dyrekommunikasjon
 4. Dyretolken har ikke ansvar for hva eier velger å gjøre, eller ikke gjøre med anbefalinger gitt fra dyretolken i etterkant av kommunikasjonen
 5. Dyretolken kan aldri love eller garantere endring av adferd der dette er et tema, men lover å gjøre sitt beste ut i fra sin kompetanse og forutsetninger
 6. Dyr som selv tar kontakt med dyretolken blir aldri avvist hvis de ber om hjelp. Korte beskjeder kan overbringes til eier dersom det lar seg gjøre
 7. Dersom eier har mistanke om skader eller sykdom hos dyret, skal alltid veterinær eller kyndig fagfolk kontaktes. Helseopplysninger som kommer frem i en dyrekommunikasjon, eller behandlingsmetoder anbefalt av dyretolken skal aldri erstatte besøk hos veterinær
 8. Dyretolken er ikke ansvarlig for feiltolkninger i forbindelse med en dyrekommunikasjon. Det som kan oppfattes som feiltolkninger av eier kan også ha en betydning hvis man ser på fortid eller fremtid, eller på dyr eller mennesker rundt
 9. Når eier har bestilt dyrekommunikasjon er dette bindende. Dette av hensyn til dyret, som da forventer å få en stemme og få formidlet noe viktig
 10. Jeg stiller aldri dyret et ja/nei- spørsmål til avlivning, ei heller anbefaler eller godkjenner avlivning igjennom en dyresamtale. Jeg skal heller ikke beskylde dyreeier for dårlig avgjørelse dersom avliving av dyret blir bestemt. Det er kun dyrleger og dyrets eiers avgjørelse. Dyretolkens oppgave er å høre hva dyret selv har å si om sin situasjon, men jeg understreker at avgjørelsen om avlivning er opp til eier og dyrlege.
 11. Dyretolken har taushetsplikt. (les mer)
 12. Sensitive opplysninger som eventuelt kommer frem under en dyrekommunikasjon vil naturligvis beskyttes av taushetsplikten
 13. Dyretolken forbeholder seg retten til å utsette en kommunikasjon ved sykdom. Det er viktig at dyretolken har fullt fokus, slik at dyret får hennes fulle oppmerksomhet. Dette kommer både dyr og eier til gode. Eier gis alltid beskjed ved forsinkelser